Άρθρα

Αδυναμία αποστολής μέσω SSL από Windows XP Το μήνυμα "Your server does not support the connection encryption type you have specified."... Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας στον διακομιστή εξερχομένων Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή ότι απαιτείται έλεγχος ταυτότητας από τον διακομιστή... Πώς δημιουργώ μία υπογραφή στο Microsoft Outlook 2013; Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δημιουργήσετε υπογραφή που να εμφανίζεται κατά την αποστολή των... Ρυθμίσεις Outlook 2013 για την αλληλογραφία Παρακάτω ακολουθούν οι ρυθμίσεις που πρέπει να ακολουθήσετε για την ρύθμιση της αλληλογραφίας στο... Ρυθμίσεις Outlook Express για την αλληλογραφία Παρακάτω ακολουθούν οι ρυθμίσεις που πρέπει να ακολουθήσετε για την ρύθμιση της αλληλογραφίας στο... Ρυθμίσεις Outlook για την αλληλογραφία Παρακάτω ακολουθούν οι ρυθμίσεις που πρέπει να ακολουθήσετε για την ρύθμιση της αλληλογραφίας στο... Χρησιμοποιώ το Microsoft Outlook 2013. Πώς μπορώ να το ρυθμίσω, ώστε να διαγράφονται τα αντίγραφα των email από τον server; Σε περίπτωση που διαχειρίζεστε τα mail σας μέσω κάποιου mailclient όπως είναι το Microsoft...
« Πίσω