Επιλέξτε το ιδανικό πακέτο φιλοξενίας!

Junior Pack

Χώρος δίσκου 250 Mb | Μηνιαία κίνηση δεδομένων 1 Gb | Φιλοξενία 1 domain | Δωρεάν SSL | 2 e-mail accounts | 1 βάση δεδομένων | FTP | File Manager | SSD Storage

Starter Pack

Χώρος δίσκου 500 Mb | Μηνιαία κίνηση δεδομένων 3 Gb | Φιλοξενία 2 domains | Δωρεάν SSL | Απεριόριστα e-mail accounts και βάσεις δεδομένων | FTP | File Manager | SSD Storage

Standard Pack

Χώρος δίσκου 1000 Mb | Μηνιαία κίνηση δεδομένων 10 Gb | Φιλοξενία 2 domains | Δωρεάν SSL | Απεριόριστα e-mail accounts και βάσεις δεδομένων | FTP | File Manager | SSD Storage

Advanced Pack

Χώρος δίσκου 4 Gb | Μηνιαία κίνηση δεδομένων 30 Gb | Φιλοξενία 3 domains | Δωρεάν SSL | Απεριόριστα e-mail accounts και βάσεις δεδομένων | FTP | File Manager | SSD Storage

Professional Pack

Χώρος δίσκου 7 Gb | Μηνιαία κίνηση δεδομένων 90 Gb | Φιλοξενία 4 domains | Δωρεάν SSL | Απεριόριστα e-mail accounts και βάσεις δεδομένων | FTP | File Manager | SSD Storage

Professional Plus Pack

Χώρος δίσκου 13 Gb | Μηνιαία κίνηση δεδομένων 100 Gb | Φιλοξενία 4 domains | Δωρεάν SSL | Απεριόριστα e-mail accounts και βάσεις δεδομένων | FTP | File Manager | SSD Storage

Enterprise Pack

Χώρος δίσκου 25 Gb | Μηνιαία κίνηση δεδομένων 300 Gb | Φιλοξενία 4 domains | Δωρεάν SSL | Απεριόριστα e-mail accounts και βάσεις δεδομένων | FTP | File Manager | SSD Storage